Congres Topvrouwen.nl Quotum: Comply or Explain

congres topvrouwen.nlJet Bussemaker, Hans de Boer en Marieke Bax. Geen quotum maar wel ‘comply or explain’.

UK en Australie maakt daarmee flinke stappen. Nu Nederland nog.