Commissaris en Digitale Transformatie: kennis en ervaring dun. Dé blinde vlek bij veel Raden van Commissaris en Raden van Advies.

Digital en Big Data zijn hot. Er is een geloof dat de massieve hoeveelheden data ons zal helpen betere technieken, betere service of goederen te ontwikkelen. Met zoveel geloof verwacht je dat niet alleen directies, maar ook commissarissen voorsorteren op dit fenomeen. De kennis en ervaring van boardroom op gebeid van Digitale Transformatie en Big Data is echter dun. Te dun? Is deze discipline noodzakelijk in de boardroom?

Natuurlijk is het zeer nuttig is dat nieuwe, impactvolle maatschappelijke ontwikkelingen de boardroom bereiken. Lange termijn trends die van grote invloed kunnen zijn op de onderneming moeten geadresseerd worden. De toezichthouder heeft immers de taak om door te vragen, te inspireren, uit te dagen, en informatie te toetsen. Dat vereist dat een commissaris of adviseur middenin het leven staat, contact heeft met de samenleving en weet wat er speelt. Je kunt je afvragen, gezien alle discussie over inclusiviteit in de board, of dat momenteel wel voldoende het geval is.

Kennis van Big Data in detail is niet vereist. Wel relevant: hoe en waar gaat de Digitale Transformatie plaatsvinden, hoe kan Big Data gebruikt worden. Gaat dat gepaard gaat met grote investeringen? En hoe zit het met de privacy?

‘Digital’ biedt enerzijds kans op efficiency verbetering van je bestaande processen, en is dus noodzakelijk om kosten-efficiënt te blijven. Belangrijker echter: het geeft je sleutels tot nieuwe producten of services, tot toekomst succes.

Typisch een rol voor een externe RvA/RvC, maar dan moet je die sleutels wel aangereikt krijgen.

Vernieuw en verjong dus regelmatig je Raad (Commissaris of Advies) met nieuwe kennis en competenties. Stel een adviseur (commissaris) in met portefeuille Digitale Transformatie.